PTG
terug naar overzicht

ROC Nijmegen

ROC Nijmegen is een Regionaal Opleidingen Centrum. Bij ROC Nijmegen studeren ruim 9.500 studenten en werken ongeveer 950 medewerkers. ROC Nijmegen heeft verschillende vestigingen in Nijmegen en een vestiging in Boxmeer.

In opdracht van ROC Nijmegen geven wij vanuit de rol van extern projectleider momenteel vorm aan de herhuisvesting van de locatie in Boxmeer, De Maasvallei, in de vorm van renovatie van de bestaande huisvesting. De betreffende huisvesting is sterk verouderd en wordt middels de renovatie zowel ruimtelijk-functioneel als technisch up-to-date en geschikt gemaakt voor de nabij en toekomstige onderwijsdoeleinden. Wij richtten met ROC Nijmegen de projectorganisatie voor de renovatie in en organiseerden een meervoudig onderhandse aanbesteding ten behoeve van een bouwteamproces, waarin het renovatieplan ontwikkeld zal worden. Vanuit onze rol zullen wij sturing geven aan zowel de interne projectprocessen als aan de technische planontwikkeling, met adviseurs en marktpartij.

Eerder voerden wij in de rol van extern projectleider de procesregie over de beoogde samenwerking en nieuwbouw voor De Maasvallei, op zorg-, leer- en bedrijvenpark Sterckwijck. Wij richtten met ROC Nijmegen de projectorganisatie voor de nieuwbouwontwikkeling in. Met ROC Nijmegen en M3V Adviespartners ontwikkelden wij een volledige vraagspecificatie, waaronder het ruimtelijk-functioneel programma van eisen en het technisch programma van eisen, geschikt voor aanbesteding. De Europese aanbesteding organiseerden wij voor ROC Nijmegen op een digitaal aanbestedingsplatform in de vorm van een DBFM-construct. Hiermee was beoogd de markt eigenaar/belegger van de nieuwbouw te laten worden en ROC Nijmegen als huurder te laten optreden.

Naast ontwikkeling van de nieuwbouw in Boxmeer adviseerden en begeleidden wij ROC Nijmegen omtrent herontwikkeling van de toen nog te verlaten bestaande locatie.

Naar boven